Badania nad życiem seksualnym człowieka są w Polsce słabo zaawansowane  w porównaniu z rozwiniętymi krajami zachodnimi. Wynika to z dominującego w naszym kraju ogólnego społecznego nastawienia uznającego seksualność za sferę wstydliwą, nieprzyzwoitą, wręcz zakazaną (tabu).

W rezultacie brak jest szerszego zainteresowania dla rzetelnego, naukowego poznania tej sfery życia – niewielu naukowców podejmuje się badań w tej dziedzinie, nie asygnuje się środków finansowych na takie badania.

Ponadto w Polsce zarówno władze, jak i firmy w ogóle przeznaczają bardzo mało środków na badania naukowe.

Bardzo ważne jest zatem społeczne wsparcie dla badań nad seksualnością człowieka w naszym kraju. Każda pomoc, obojętnie czy w dużym, czy w małym wymiarze, umożliwia rozwijanie tego typu badań i odrobienie dystansu, jaki dzieli nas w tej mierze od światowej czołówki.