Istotą działalności Instytutu jest interdyscyplinarność i komplementarność badań nad życiem seksualnym człowieka. Badania takie obejmują zatem różne tradycyjne dyscypliny nauki, przy czym największy udział mają tu:

Filozofia   *Socjologia  * Psychologia  * Pedagogika  * Historia i antropologia  * Nauki prawne i kryminologia  * Biologia  * Medycyna  * Kulturoznawstwo i nauki o sztukach pięknych

Instytut działa w oparciu o strukturę sieciową - pracownicy naukowi i placówki badawcze znajdują się w różnych częściach kraju, natomiast głównym narzędziem komunikacji między nimi jest platforma teleinformatyczna.

 


 WSPÓŁPRACOWNICY 


 

SOCJOLOGIA PŁCI I SEKSUALNOŚCI


Prof. dr hab. Krystyna SLANY
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Prof. dr hab. Ireneusz KRZEMIŃSKI
Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej

Dr hab. Dorota MAJKA-ROSTEK
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

 


FILOZOFICZNE ASPEKTY SEKSUALNOŚCI


Prof. dr hab. Paweł DYBEL
Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 

 


PSYCHOLOGIA SEKSUALNA


Dr Jerzy Adam KOWALSKI
Instytut Badań Seksualnych w Opolu

Dr Leszek PUTYŃSKI
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii

Dr inż. Krzysztof MOGIELNICKI
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Mgr Justyna LAXY-KRUPPA
Pracownia Psychologiczna "SELF" w Opolu

Mgr Magdalena MIJAS
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

Mgr Catherine PEARL
Instytut Badań Seksualnych w Opolu

 


HISTORIA I ANTROPOLOGIA SEKSUALNOŚCI


Dr Monika BAER
Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Dr  hab. Agnieszka KOŚCIAŃSKA
Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Mgr Jerzy BESALA
pisarz, niezależny publicysta i badacz

 


MEDYCYNA SEKSUALNA


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof KULA
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt ZDROJEWICZ
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Konsultant regionalny w dziedzinie seksuologii

Dr n. med., dr n. techn. Dariusz RADOMSKI
Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki, Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej 

 


PEDAGOGIKA SEKSUALNA


Dr Monika STASZEWICZ
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki SpołecznejDr Stanisław  KULTYS
emerytowany pracownik naukowy Akademii Pedagogicznej w Słupsku
 


PRAWNE ZAGADNIENIA ŻYCIA SEKSUALNEGO


Prof. dr hab. Marian FILAR
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej

 


PRACOWNIA TEORII MITU I RYTUAŁU


Dr Jerzy A. Kowalski
Instytut Badań Seksualnych w Opolu