Badania naukowe Instytutu ogniskują się obecnie w następujących obszarach badawczych:


BADANIA NAD ORIENTACJĄ SEKSUALNĄ CZŁOWIEKA

Profil badań: Dzieje i stan obecny badań nad orientacją seksualną człowieka w Polsce i na świecie • Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania orientacji seksualnej człowieka • Orientacja seksualna człowieka w perspektywie ewolucyjno-porównawczej.

RYTUAŁY ZWIĄZANE Z ŻYCIEM SEKSUALNYM CZŁOWIEKA

Profil badań: Dzieje badań nad rytuałami pubertalnymi • Problemy metodologiczne badań nad rytuałami • Teoria rytuału • Teoria mitu • Teoria rytuałów pubertalnych.

FIZJOLOGIA ŻYCIA SEKSUALNEGO CZŁOWIEKA

Profil badań: Czynniki determinujące płeć dziecka • Fizjologia okresu połogowego kobiety • Współczesne tendencje w zakresie zmian jakości nasienia mężczyzn.