Badania

Aktualnie prowadzone badania:

BADANIA NAD ZRÓŻNICOWANIEM ORIENTACJI SEKSUALNEJ CZŁOWIEKA

I. Część teoretyczna:

  • Dzieje badań nad orientacją seksualną człowieka
  • Stan współczesnych badań nad orientacją seksualną
  • Orientacja seksualna w perspektywie psychologii porównawczej
  • Psychologiczno-ewolucyjne aspekty orientacji seksualnej człowieka

II. Część empiryczna:

  • Okoliczności środowiskowe i sytuacyjne towarzyszące przyjmowaniu tożsamości homoseksualnej
  • Poszukiwanie determinantów seksualnych ról partnerskich (SPR)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU MĘŻCZYZN W WIEKU 16 - 20 LAT !!

III. Publikacje: